Informació general

Arran dels bons resultats obtinguts pel projecte ARTIS (inclòs al programa POCTEFA i dut a terme durant el període 2019-2022), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya vol liderar una nova edició del projecte que faci un pas endavant en la promoció dels drets culturals.

Igual que en la primera edició, ARTIS+ té el repte de garantir els drets culturals i l’accés universal a la cultura en condicions d’igualtat, tot posant una atenció especial en les persones en risc d’exclusió per raons sanitàries, socioeconòmiques, de gènere o territorials.

Tot i les importants millores assolides i l’augment de la sensibilització sobre aquestes qüestions, encara hi ha moltes barreres a la plena inclusió d’aquests col·lectius que requereixen noves estratègies des de l’òptica dels drets culturals.

Així, ARTIS+ aborda aquests reptes des d’una perspectiva integral i a través de tres grans línies d’intervenció:

1) L’intercanvi transfronterer i la identificació de bones pràctiques per a la millora de les estratègies públiques, els marcs normatius i les guies o recomanacions adreçades al sector en matèria d’inclusió a la cultura.

2) L’intercanvi de metodologies d’anàlisi del grau d’accessibilitat dels equipaments culturals i de la capacitació i la formació dels professionals del sector.

3) La posada en marxa d’accions pilot als equipaments culturals del partenariat.

Amb aquest últim objectiu, es presenta un partenariat compost per tres governs regionals (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció de Cultura i del Patrimoni de la regió d’Occitània i Departament de Cultura del Govern Basc) i quatre equipaments escènics i musicals (L’Auditori de Barcelona, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Euskadiko Orkestra i l’Orchestre de Pau Pays de Béarn).

Aquesta combinació d’entitats i regions té un paper essencial per abordar els reptes del projecte, en la mesura que integra diferents visions amb una gran capacitat de transferència.

Partenariat

El partenariat està compost per set entitats sòcies de dos tipus diferents amb influència en onze regions del territori POCTEFA (tres de Catalunya, tres del País Basc i quatre d’Occitània i els Pirineus Atlàntics). En concret, ARTIS+ està format per:

1) Tres organismes públics regionals amb competències en la gestió d’equipaments i polítiques culturals: el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Cultura i del Patrimoni de la regió d’Occitània, i el Departament de Cultura del Govern Basc.

2) Quatre equipaments culturals (tots ells de caràcter escènic i musical): L’Auditori de Barcelona, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Euskadiko Orkestra i l’Orchestre de Pau Pays de Béarn.

Aquesta combinació de tipus d’entitats i regions juga un paper essencial per abordar els reptes del projecte, ja que integra diferents visions i estratègies que es desenvolupen i tenen una alta capacitat de transferència. Aquest model habilita l’intercanvi entre l’estratègia pública i la seva implementació a l’hora de garantir els drets culturals de la ciutadania.

La varietat de les regions implicades al projecte també diversifica les solucions proposades: fa que el debat sigui més enriquidor i inclusiu, i impulsa l’aprenentatge mutu entre els socis.

A més, s’hi incorporen diferents entitats del sector de la cultura (equipaments escènics, musicals i expositius) per garantir que es tinguin en compte les dificultats d’accessibilitat que representen aquestes diferents modalitats de gaudi de la cultura.

Així mateix, aquestes modalitats permetran avaluar l’eficàcia de les normatives, les recomanacions i les guies en diferents equipaments mitjançant l’execució d’accions pilot que adaptin els serveis i les instal·lacions a tots els col·lectius.

Accions

1. Posada en comú i desenvolupament dels marcs estratègics i normatius que regulen els drets culturals de la ciutadania.

2. Anàlisi i captació en matèria d’accessibilitat cultural.

3. Accions pilot per a la creació de programes integrals d’implementació dels drets culturals als equipaments escènics i musicals.

Amb aquesta acció, els equipaments culturals participants posen a prova la part teòrica —canalitzada per mitjà de normatives, marcs estratègics o guies d’implantació— desenvolupada prèviament. Les proves pilot consistiran en tres grans activitats en funció del col·lectiu al qual s’adrecin.

  • Activitats musicals adreçades al públic escolar, amb un èmfasi especial en infants provinents d’entorns socioeconòmics complexos. Hi intervindran L’Auditori amb el projecte Cantània, i l’OPPB-El Camino i l’Euskadiko Orkestra amb els projectes Kantata i Musika Gela.
  • Activitats musicals adreçades a col·lectius de persones amb discapacitat física o intel·lectual i a persones d’edat avançada amb un grau de dependència important o deteriorament cognitiu. Hi intervindran L’Auditori, amb els projectes La Banda ens Apropa i Cantània + Accessible, i l’Euskadiko Orkestra, amb tallers i concerts inclusius i el projecte Matinées + de cerca.
  • Activitats musicals adreçades a la ciutadania en risc d’exclusió per motius territorials a causa de la ruralització. Hi intervindrà l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, L’Auditori, amb el projecte Canta amb l’OBC, i l’Euskadiko Orkestra, amb els projectes Canta con Euskadiko Orkestra i Euskadiko Orkestra Herrietan.

També està prevista l’organització d’una jornada d’anàlisi final dels resultats del projecte, amb l’objectiu de transferir a la comunitat cultural les pràctiques dutes a terme durant la vida del projecte i els resultats obtinguts.

El projecte ARTIS+, que  s’emmarca dins el programa europeu Interreg POCTEFA 2021-2027, cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte ARTIS+ compta amb un pressupost total d’1.988.980,80 €, del qual un 65% es finança a través del programa amb fons FEDER (1.292.835,69 €).   

CARREGANT…
Calendari sessions
Sessions del dia

Formulari enviat correctament!

El formulari s'ha enviat correctament. Ens posarem en contacte per correu electrònic o telèfon.