Bases legals sorteig PER ASSISTIR A L’ASSAIG DE DANIELE GATTI I LA MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

1_Organitzador
El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra amb domicili social a Barcelona, c. Lepant 150 (08013) amb NIF Q5856358F, organitza el sorteig de 8 entrades per assistir a l’assaig del concert de la Mahler Chamber Orchestra i Daniele Gatti

2_Objecte i mecànica del concurs
L’Auditori organitza un sorteig per tal que 8 persones puguin obtenir una entrada per assistir a l’assaig general del concert de la Mahler Chamber Orchestra i Daniele Gatti a L’Auditori de Barcelona que tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 16 h a la Sala 1. El lloc on podran gaudir de l’assaig serà dintre de la mateixa orquestra perquè puguin viure una experiència el sorteig es realitzarà entre les persones que hagin comprat el concert de la MAHLER CHAMBER RCHESTRA I DANIELE GATTI – GRANS SIMFONIES DE HAYDN, PROKÓFIEV I STRAVINSKY com a màxim fins al dia 22 de novembre inclòs.

3_Durada
El termini durant el qual es podrà participar en el concurs serà fins al dimecres 22 de novembre a les 23:59 h i tindrà en consideració els compradors que ja hagin comprat l’entrada abans del llançament del concurs La data de celebració del sorteig serà el dijous 23 de novembre de 2023. La comunicació amb els guanyadors es farà el dijous mateix 23 de novembre via correu electrònic o telèfon.

4_Requisits per participar
Podran participar en el concurs: Totes les persones físiques que hagin comprat una entrada pel concert del dia 25 novembre a les 19:00 h a L’Auditori de Gatti i la Mahler Chamber Orchestra

5_Selecció del guanyador/guanyadors, suplents, comunicació i lliurament del premi
-L’elecció de les persones guanyadores es farà de manera aleatòria a través del web https://www.socialgest.net/es/sorteos-gratis. Extraurem 12 persones: 8 que són les guanyadores del sorteig i 4 persones com a reservar per si hi ha alguna baixa entre els guanyadors.
-La comunicació amb els guanyadors es farà el dijous mateix 23 de novembre via correu electrònic o telèfon.

6_Premis
Els guanyadors del sorteig obtindran el privilegi de tenir una entrada per assistir a l’assaig general del concert a la sala 1 de L’Auditori en una situació de privilegi dintre de l’orquestra per tenir una experiència immersiva musical, en concret en l’espai del cor. L’assaig tindrà lloc a la Sala 1 de L’Auditori el dia 25 de novembre a les 16 h.

7_Reserves i limitacions
S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web, la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs i la pèrdua del premi si se li hagués atorgat. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en què recullen les presents bases. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals. Així mateix, El Consorci queda exempt de tota responsabilitat si concorre algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar durant el gaudi del premi.

8_Protecció de dades
El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció. Tractarà les vostres dades com a responsable del tractament per gestionar el sorteig i enviar informació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat o sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-vos al Consorci de l’Auditori pels mitjans que figuren a la nostra web. En aquest enllaç podeu consultar informació addicional sobre la política de protecció de dades de l’Auditori.

9_Acceptació de les bases
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’això, el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

CARREGANT…
Calendari sessions
Sessions del dia

Formulari enviat correctament!

El formulari s'ha enviat correctament. Ens posarem en contacte per correu electrònic o telèfon.