Declaració d’accessibilitat del web de l’Auditori

El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (en endavant el Consorci), s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i  el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

S’han avaluat els criteris de la norma UNE-EN 301 549:2022 (versió oficial de la Norma Europea EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a www.auditori.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que puguin formar part del procés de navegació.

El lloc web conté imatges, icones i gràfics sense contingut alternatiu (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. (criteri 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons també pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual (criteris 9.1.4.3 i 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

Es podria perdre contingut o funcionalitat a algunes pàgines si l’usuari no navega fent scroll en dues dimensions .(criteri 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

La modificació de l’espaiat del text pot ser insuficient per a alguns usuaris (criteri 9.1.4.12 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

El focus del teclat no sempre és visible (criteri 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

La modal de cookies no es pot operar a través del teclat (criteri 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

El selector d’idioma provoca un canvi de context quan l’usuari vol escollir una nova opció (criteri 9.3.2.2 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors en el codi HTML i en els fulls d’estil CSS (criteri 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla (criteri 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301 549:2022).

B) Càrrega desproporcionadaNo aplica.

C) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Tot i que s’hi està treballant, el web podria contenir arxius ofimàtics en format PDF, de contingut multimèdia o d’altres formats que no acompleixin tots els requeriments d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de desembre de 2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb

Darrera revisió de la declaració: 15 de desembre de 2022.

Observacions y dades de contacte

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de comunicacio@auditori.cat , https://www.auditori.cat/contacte, o bé per via telefònica 932 47 93 00 o presencialment al Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013).
Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, a l’adreça Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013) o per mitjà del formulari que figura a https://www.auditori.cat/contacte.
En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, a l’adreça Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013) o per mitjà del formulari que figura a https://www.auditori.cat/contacte. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.
Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses pel Departament de Comunicació i Màrqueting com a responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu comunicacio@auditori.cat indicant:
• La URL del contingut
• El vostre nom i correu electrònic
• El format en què necessiteu la informació

Compromís de l’auditori pel que fa a l’accessibilitat

El Consorci treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE-EN 301 549:2022 de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Consorci complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA.
El web està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d’un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s’han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.
D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).
A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

CARREGANT…
Calendari sessions
Sessions del dia

Formulari enviat correctament!

El formulari s'ha enviat correctament. Ens posarem en contacte per correu electrònic o telèfon.