COVID-19. Medidas de Seguridad en L’Auditori de Barcelona. MÁS INFO

BASES LEGALS SORTEIG DIA DE LA MÚSICA 2021

1_Organitzador.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra amb domicili social a Barcelona, c. Lepant 150 (08013) amb NIF Q5856358F, organitza el sorteig de 10 ABONAMENTS PEL FESTIVAL MOZART NITS D’ESTIU.


2_Objecte i mecànica del concurs.

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música del 21 de juny de 2021 L’Auditori organitza un concurs per tal que 10 persones puguin obtenir un abonament per assistir al Festival Mozart Nits d’Estiu que es celebrarà de l’1 al 15 de juliol a L’Auditori de Barcelona i al Palau de la Música. Els participants al sorteig s’hauran d’inscriure en un formulari a la pàgina web www.auditori.cat entre les 13.00 h del divendres 18 de juny i les 23.59h del dilluns 21 de juny.

3_Àmbit geogràfic i durada.
L'activitat es desenvoluparà en l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de Catalunya.
El termini durant el qual es podrà participar en el concurs serà des de les 13.00 h del divendres 18 de juny de 2021 a les 23.59 h del dilluns 21 de juny de 2021.

La data de celebració del sorteig serà el dia 22 de juny.
La publicació dels guanyadors es farà el dimarts 22 de juny a les xarxes socials de L’Auditori.

4_Requisits per participar.

Podran participar en el concurs:
- Totes les persones físiques que hagin omplert el formulari.

5_Selecció del guanyador/guanyadors, suplents, comunicació i lliurament del premi.
L’elecció de les persona guanyadores es farà de manera aleatòria a través del web http://www.randorium.com.


6_Premis
Els guanyadors del sorteig obtindran un abonament per assistir al Festival Mozart Nits d’Estiu que es celebrarà de l’1 al 15 de juliol a L’Auditori de Barcelona i al Palau de la Música.

En ambdós casos serà imprescindible el compliment de les mesures sanitàries establertes en aquell moment com a precaució davant la covid-19.

7_Reserves i limitacions.
S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d'aplicacions independents a la pàgina web, la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs i la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals.
Així mateix, El Consorci queda exempt de tota responsabilitat si concorre algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar durant el gaudi del premi.

8_Protecció de dades.

El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra tractarà les vostres dades com a responsable del tractament per gestionar el sorteig i enviar informació comercial. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-vos al Consorci de l’Auditori pels mitjans que figuren a la nostra web. En aquest enllaç podeu consultar informació addicional sobre la política de protecció de dades de l’Auditori.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants.

9_Acceptació de les bases.

La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència d'això, el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Ir al principio