Perfil del Contractant

El resum de la contractació es pot consultar en el següent enllaç:
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/resum-de-la-contractacio-entitats-municipals#auditori

Descàrregues / Enllaços