Notícies

17 febrer 2009

L’AUDITORI FA 10 ANYS

La pluralitat de les músiques i diversitat de públic impregnen la celebració del 10è aniversari de L’Auditori

L’Auditori celebra el seu 10è aniversari amb un conjunt de concerts programats al llarg de 2009 que recullen la pluralitat de les músiques i la diversitat del públic que el caracteritza com a l’espai de la música de Catalunya.

L’Auditori va obrir les seves portes per primera vegada el 22 de març de 1999. L’objectiu de crear un equipament com aquest era clar i ambiciós: apropar la música i els seus valors a tota la ciutadania. En el moment de la inauguració, L’Auditori comptava amb la Sala 1 (Pau Casals) i la Sala 3 (Tete Montoliu). Al llarg d’aquesta dècada, l’equipament s’ha anat completant amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) inaugurada l’any 2004, la Sala 2 (Oriol Martorell) el 2006, i finalment el Museu de la Música el 2007. Pel que fa a la programació, també s’ha anat creixent i evolucionat significativament, passant d’un primer període centrat bàsicament en l’OBC i el Servei Educatiu –actualment referent internacional tant per la seva qualitat com per l’elevat nombre de participants–, a oferir actualment un ampli ventall de concerts representatius de tots els gèneres i estils musicals. Ara, deu anys després, 4.242 concerts i 3.800.044 assistents donen sentit a aquest espai dotat de qualitat, modernitat i accessibilitat. L’espai de la música que més públic acull de tot Catalunya.

Celebrar aquests 10 primers anys significa per a L’Auditori commemorar la gran quantitat d’experiències musicals inoblidables que s’hi han viscut i la feina d’equip realitzada. Però sobretot és important perquè L’Auditori, amb només 10 anys de vida, es posiciona clarament com un projecte de futur. Un futur marcat per la voluntat de seguir ampliant públics, d’apostar per la innovació, de continuar molt pròxims a la realitat catalana, i també, de treballar orientats vers la dimensió internacional que ens dóna la pertinença a l’European Concert Hall Organization (ECHO); de ser capaços d’establir un discurs cultural implicat en els problemes socials, i de fer de la música i els seus valors una millora de la vida individual i col•lectiva.

Durant l’any 2009 L’Auditori ofereix 12 programes de les diferents línies de programació de la casa dedicats al 10è aniversari. El dia de l’aniversari, el diumenge 22 de març, L’Auditori ha centrat la seva activitat de celebració d’aquesta data en la programació de L’Auditori:educa. Seguint amb la voluntat d’apropar-se als més joves, es durà a terme una sessió especial de concerts familiars i una jornada de portes obertes al Museu de la Música.

A l’apartat de descàrregues teniu la informació ampliada de la història de L’Auditori i el detall de la programació amb motiu del 10è aniversari.