Informació actualitzada COVID-19

Consulteu la informació municipal actualitzada sobre les mesures de la COVID-19 aplicades de la ciutat a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/