COVID-19. Mesures de Seguretat per accedir a L’Auditori de Barcelona. MÉS INFO

Notícies

13 de juliol 2012

El caràcter nacional i la promoció del patrimoni català, la internacionalització, la racionalització econòmica i la creació de nous públics, objectius estratègics del nou director de L’Auditori

El director de L’Auditori, Joaquim Garrigosa, estableix 5 objectius estratègics que marcaran les línies d’actuació de l’equipament: el caràcter nacional de L’Auditori i la promoció del patrimoni musical català, la creació d’oportunitats per als talents musicals emergents, la creació de nous públics, la racionalització de recursos i la internacionalització.

Garrigosa potenciarà el caràcter nacional de L’Auditori per tal que esdevingui un equipament cultural de referència a Catalunya a través de sinèrgies amb la resta d’equipaments culturals i educatius del país. Vinculat al caràcter nacional de L’Auditori Joaquim Garrigosa considera clau la promoció del patrimoni musical català: s’incrementarà la presència d’intèrprets professionals catalans, es promouran les obres d’autors catalans i es potenciaran els joves talents del país gràcies a la creació d’un circuit compartit amb els principals auditoris catalans amb una programació estable.


Per últim, la creació de nous públics és una altra de les prioritats per al director de L’Auditori: es crearan noves modalitats de preus i abonaments per a joves reforçades amb programes d’iniciació, i es desenvoluparà una nova modalitat de concert “d’impacte musical” mitjançant obres referencials, la fusió amb altres disciplines artístiques o concerts de curta durada.

La sostenibilitat econòmica és un altre objectiu prioritari. L’Auditori és un equipament públic que treballa i treballarà mitjançant l’optimització i la racionalització dels recursos. En aquest sentit, es prioritzarà l’augment dels recursos propis.

Aconseguir un posicionament internacional de referència és un altre objectiu estratègic de l’equipament: d’una banda, a través del lideratge al sud d’Europa i d’establir sinèrgies amb els equipaments europeus propers i per l’altra, gràcies a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i la seva projecció internacional a través de gires i enregistraments.

Objectius artístics
La programació pròpia de L’Auditori estarà caracteritzada per la qualitat, l’excel•lència, la diversitat de músiques, l’equilibri de gèneres i l’atenció a les diferents èpoques de creació. L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya és un eix fonamental de la programació de L’Auditori i ho continuarà sent. L’objectiu és potenciar un major acostament al públic i un major reconeixement internacional.

La programació s’estructurarà a partir d’eixos temàtics. El jazz, la música moderna i les músiques del món tindran un espai rellevant dins la programació i seran claus per a la creació de nous públics.
L’Auditori establirà períodes de residència amb creadors (es crearà la figura del compositor resident) i artistes o formacions amb els quals pugui treballar projectes integrals. Paral•lelament, anualment es potenciarà la fórmula del “Retrat d’Artista” i les formacions adscrites a la temporada.
Garrigosa estableix com a prioritat el nomenament de la nova direcció per al Museu de la Música clau per a la consolidació de l’equipament i la seva obertura a nous públics.

Col•laboració amb altres equipaments
El director de L’Auditori vol accentuar les relacions artístiques amb els diversos auditoris i equipaments culturals del territori català amb programació estable. En aquest sentit, l’objectiu és compartir produccions i desenvolupar coproduccions, col•laborar en la promoció de nous talents emergents i facilitar la interrelació de públics i el coneixement dels equipaments.