COVID-19. Mesures de Seguretat per accedir a L’Auditori de Barcelona. MÉS INFO

De 1r a 6è de Primària

Els compositors entren a l’aula és un projecte del Servei Educatiu de L’Auditori i ‎l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB que vol apropar la música ‎contemporània a l’alumnat de les aules de Primària a través de l’audició i la creació musical, i ‎comptant sempre amb la contribució presencial de compositors actuals. Per aquest projecte, ‎iniciat el curs 2014-15, han passat compositors com Agustí Charles, Ramon Humet, Josep M. ‎Guix, Hèctor Parra, Oliver Rappoport, Carlos de Castellarnau, Pablo Carrascosa, Bernat ‎Vivancos, Raquel Garcia Tomás, Joan Magrané, Octavi Rumbau, Fabià Santkovsky i Fritz ‎Hauser. ‎

El projecte parteix d’una selecció d’obres de compositors actuals vinculats a la programació ‎de Sampler Sèries i de l’elaboració de propostes didàctiques. A continuació s’iniciarà la ‎formació dels docents que portaran a terme l’experiència i que s’allargarà durant tot el ‎desenvolupament del projecte. Segueix el treball a l’aula d’audició de les obres, anàlisi ‎musical i creació per part dels nois i noies de petites composicions emmirallades en els trets ‎musicals de les obres estudiades. Aquestes produccions seran presentades, debatudes i ‎corregides pels compositors, quan aquests assisteixin a les aules de les escoles participants. A ‎partir de les indicacions i suggeriments dels compositors els alumnes milloraran les seves ‎propostes compositives i les assajaran per interpretar-les. Finalment, les obres seran ‎interpretades en concerts a L'Auditori als quals assistiran els alumnes de diferents centres ‎participants. ‎

El projecte vol obrir la ment dels nois i noies a la creació col·lectiva d’una obra d’art i vol ‎aconseguir que les interpretin i comparteixin en públic.‎


Les escoles que participen en aquest projecte, que té una durada de dos cursos, es ‎comprometen a: ‎

  • Participar en el projecte durant dos cursos acadèmics.

  • Primer curs: El professor de música inscrit haurà d’assistir obligatòriament a 6 sessions ‎de formació (*) + 1 reunió de valoració final. Aquesta es una formació de 30 hores, ‎reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

  • Segon curs: El professor de música haurà d’assistir a 3 sessions de formació + 1 reunió ‎de valoració final. Aquestes hores de formació no estan reconegudes.

  • Dedicar al projecte, des de l’inici fins al dia del concert, una sessió setmanal, i això ‎significa aproximadament quatre mesos del curs escolar.

  • Rebre el compositor a l’escola durant la segona meitat del segon trimestre, una sessió ‎d’una hora i mitja per grup classe. L’horari es pactarà amb el professorat inscrit i es mirarà ‎d’adaptar a les necessitats del centre.

  • Presentar les obres en concert (**) a la Sala 3 de L’Auditori. Els alumnes participants ‎hauran de venir a L’Auditori a interpretar les seves composicions en directe. Aquests ‎concerts no són oberts al públic.Requisits mínims del docent per a poder participar

  • Ser mestre especialista de música

  • Tenir una experiència mínima com a docent de música en l'ensenyament primari de 5 ‎cursos

  • Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el centre que s'inscrigui

  • A més, es recomana tenir un nivell d'estudis musicals equivalent al nivell ‎elementalDates del curs 2020/21
(*) Les sessions de formació seran:
‎-Quatre sessions entre els mesos de setembre i novembre a la UAB.
-Dues sessions durant els mesos de gener, febrer i una tercera al mes de maig .


(**) Els concerts seran:
‎•19 d’abril de 2021 a les 10h i a les 11.45h
•20 d’abril de 2021 a les 10h i a les 11.45h
•21 d’abril de 2021 a les 10h i a les 11.45h


Inscripcions i preus
Les inscripcions al projecte seran a partir del 7 de setembre de 2020 a través de correu ‎electrònic.‎

Per formalitzar la vostra inscripció, cal que ens feu arribar aquest formulari degudament omplert a ‎compositorsaula@auditori.cat ‎

La selecció de les escoles participants es farà per estricte ordre d’arribada. ‎

Enguany obrim el projecte a 5 escoles. ‎

El preu per escola és de 50€ per curs, que s’hauran d’abonar abans de la ‎primera sessió de formació. Un cop confirmada la inscripció, rebreu la informació sobre el ‎pagament. Aquest preu inclou el material, les formacions i l’entrada al concert dels alumnes.‎

Anar al principi