COVID-19. Mesures de Seguretat a L’Auditori de Barcelona. MÉS INFO

De 1r a 6è de Primària

Els compositors entren a l’aula és un projecte del Servei Educatiu de L’Auditori i ‎l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB que vol apropar la música ‎contemporània a l’alumnat de Primària a través de l’audició i la creació musical, i ‎comptant sempre amb la contribució presencial de compositors actuals. Per aquest projecte, ‎iniciat el curs 2014-15, han passat els compositors Agustí Charles, Ramon Humet, Josep M. ‎Guix, Hèctor Parra, Oliver Rappoport, Carlos de Castellarnau, Pablo Carrascosa, Bernat ‎Vivancos, Raquel Garcia Tomás, Joan Magrané, Octavi Rumbau, Fabià Santkovsky, Núria Giménez i Fritz ‎Hauser.‎ El projecte vol facilitar als nois i noies la creació col·lectiva d’una obra d’art, un recorregut que porta als infants a aprendre música a través del procés d’elaboració i interpretació en públic de la seves pròpies composicions.‎

El projecte parteix d’una selecció d’obres de compositors actuals vinculats a la programació ‎de Sampler Sèries i de l’elaboració de propostes didàctiques per treballar a l’aula. La ‎formació dels docents que portaran a terme l’experiència s’allargarà durant tot el ‎desenvolupament del projecte. Cada un dels docents treballarà amb una sola obra. La tasca a l’aula s’inicia amb l’audició i anàlisi de l’obra, per després seguir amb la creació per part dels nois i noies de petites composicions emmirallades en els trets ‎musicals de les peces estudiades. Aquestes produccions seran presentades al compositor el dia que assisteixi a l’aula, el qual els donarà indicacions i suggeriments per millorar-les. En les sessions posteriors els alumnes les debatran, les posaran en pràctica i les assajaran per interpretar-les. Finalment, les obres seran ‎presentades en concerts a L'Auditori als quals assistiran els alumnes de diferents centres ‎participants.

Les escoles que participen en aquest projecte, que té una durada de dos cursos, es ‎comprometen a: ‎

-Participar en el projecte durant dos cursos acadèmics
-Primer curs: El professor de música inscrit haurà d’assistir obligatòriament a 6 sessions ‎de formació (*) + 1 reunió de valoració final. Aquesta es una formació de 30 hores, ‎reconeguda pel Departament d’Ensenyament.
-Segon curs: El professor de música haurà d’assistir a 3 sessions de formació + 1 reunió ‎de valoració final. Aquestes hores de formació no estan reconegudes.
-Dedicar al projecte, des de l’inici fins al dia del concert, una sessió setmanal, i això ‎significa aproximadament entre quatre i cinc mesos del curs escolar.
-Rebre el compositor a l’escola durant la segona meitat del segon trimestre, una sessió ‎d’una hora i mitja per grup classe. L’horari es pactarà amb el professorat inscrit i es mirarà ‎d’adaptar a les necessitats del centre. ‎
-Presentar les obres en concert (**) a la Sala 4 de L’Auditori. Els alumnes participants ‎hauran de venir a L’Auditori a interpretar les seves composicions en directe. Aquests ‎concerts no són oberts al públic.

Requisits mínims del docent per a poder participar
-Ser mestre especialista de música
-Tenir una experiència mínima com a docent de música en l'ensenyament primari de 5 ‎cursos
-Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el centre que s'inscrigui‎
-A més, es recomana tenir un nivell d'estudis musicals equivalent al nivell ‎elemental

Dates del curs 2022/23
(*) Les sessions de formació seran:
‎‎-Quatre sessions entre els mesos de setembre i novembre a la UAB de les quals alguna sessió serà en horari lectiu en una escola
-Dues sessions durant els mesos de gener, febrer i una tercera al mes de maig


(**) Els concerts seran:

‎•28 de març de 2023 a les 10 h i a les 11: 45 h
•29 de març de 2023 a les 10 h i a les 11:45 h
•30 de març de 2023 a les 10 h i a les 11:45 h

Inscripcions i preus
Les inscripcions al projecte seran a partir del 5 de setembre de 2022 a través de correu ‎electrònic.‎ Per formalitzar la vostra inscripció, cal que ens feu arribar aquest formulari degudament omplert a ‎compositorsaula@auditori.cat ‎

La selecció de les escoles participants es farà per estricte ordre d’arribada. ‎

Enguany obrim el projecte a 5 escoles. ‎

El preu per escola és de 50 € per curs, que s’hauran d’abonar abans de la ‎primera sessió de formació. Un cop confirmada la inscripció, rebreu la informació sobre el ‎pagament. Aquest preu inclou el material, les formacions i l’entrada al concert dels alumnes.‎

Amb el suport de:

Anar al principi