COVID-19. Mesures de Seguretat per accedir a L’Auditori de Barcelona. MÉS INFO

BASES LEGALS SORTEIG ASSAIG EXCLUSIU DIA DE LA MÚSICA

1_Organitzador.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra amb domicili social a Barcelona, c. Lepant 150 (08013) amb NIF Q5856358F, organitza el sorteig ASSAIG EXCLUSIU DIA DE LA MÚSICA.


2_Objecte i mecànica del concurs.

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música del 21 de juny de 2020 L’Auditori organitza un concurs per tal que 30 persones puguin assistir a un dels assaig a porta tancada de l’OBC a L’Auditori i 30 persones més puguin assistir a un assaig de la Banda Municipal de Barcelona al mateix Auditori. Els participants al sorteig s’hauran d’inscriure en un formulari a la pàgina web www.auditori.cat entre les 17h del divendres 19 de juny i les 23.59h del diumenge 22 de juny i indicar quin dels dos assaigs volen veure.

3_Àmbit geogràfic i durada.
L'activitat es desenvoluparà en l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de Catalunya.

El termini durant el qual es podrà participar en el concurs serà des de les 17.00 h del divendres 19 de juny de 2020 a les 23.59 h del diumenge 22 de juny de 2020.

La data de celebració del sorteig serà el dia 22 de juny.

La publicació dels guanyadors es farà el dimarts 23 de juny a les xarxes socials de L’Auditori.

5_Requisits per participar.
Podran participar en el concurs:
- Totes les persones físiques que hagin omplert el formulari

6_Selecció del guanyador/guanyadors, suplents, comunicació i lliurament del premi.
L’elecció de les persona guanyadores es farà de manera aleatòria a través del web http://www.randorium.com


7_Premis

Els guanyadors del sorteig de l’OBC podran assistir a l’assaig a porta tancada d’aquesta formació previst per al dia 2 de juliol al matí.

Els guanyadors del sorteig de la Banda Municipal de Barcelona podran assistirà l’assaig a porta tancada d’aquesta formació previst per al 3 de juliol al matí.

En ambdós casos serà imprescindible el compliment de les mesures sanitàries establertes en aquell moment com a precaució davant la covid-19. L’Auditori es reserva el dret de modificar la data de l’assaig en cas de necessitat d’alguna de les formacions.8_Reserves i limitacions.
S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d'aplicacions independents a la pàgina web, la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.
La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs i la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals.
Així mateix, El Consorci queda exempt de tota responsabilitat si concorre algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar durant el gaudi del premi.

9_Protecció de dades.
Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili social al c. Lepant 150 (08013) de Barcelona i la finalitat serà la gestió del present sorteig i l’enviament d'informació comercial que pugui ser del seu interès.
El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants.

10_Acceptació de les bases.
La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència d'això, el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Anar al principi