APPS

Aplicacions mòbils lúdiques pensades sobretot per a què els nens i nenes juguin amb les músiques dels concerts, abans i després de venir a L’Auditori.

APPS